Skip to content

Mäklarinfo

Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna från mäklarna för att ge en så bred bild av vår förening som möjligt.

Inflyttning i Malmöhus 23 skedde 1971-1972 och har 590 lägenheter fördelat på 4 höghus, 17 våningar med 80 bostadsrätter i varje på Serenadgatan och 15 trevåningshus med vardera 3 trappor och 18 bostadsrätter per hus på Axel D.väg. Total boyta är drygt 44.000 m2, tomtyta 89.000 m2. Nuvarande tomträttsavtal löper fram till 2023.

Uppvärmning sker med fjärrvärme. Inom området finns bredbandsnät från Comhem och Telenor. På vårt område finns en matbutik och fysioterapeutmottagning. Vi har ett motionsrum och dart- rum. För barnen finns stora gräsytor och bra lekplatser, en fotbolls- och basketplan. Vi har en möteslokal för 20 pers. Vår fritidskommité organiserar varje år en resa till Ullared.

Vi har gemensam el från 2011, som köps från Luleå energi, varje lägenhet har sin mätare som läses av varje månad.

Vi har kameraövervakning vid alla entréer i höghuset och miljöhuset. Kameror finns även i garagen samt i höghusens tvättstugor. 

Det finns två stora miljöhus, ett vid höghusen och ett på Axel Danielssons väg 3. Det finns även 3 mindre miljöhus på låghusområdet på Axel Danielssons väg.

Cykelboxar finns att hyra. Kölista finns hos Bokontoret mittemot Matöppet. 30 kr./månad/cykel.

Vi har ca: 400 p-platser med hyra á 100 kr/månad, och 2 garage under jorden med 287 platser á 250 kr/månad. Vi har garageboxar vid utkanten av Axel Danielsson väg som kostar 300 kr./månad. Kötiden varierar beroende på vilken plats den boende är intresserad av, kölistan finns hos styrelsen på info@mhus23.se.
OBS! Registreringsbevis krävs för att få plats. Fordonet måste vara registrerat på någon i hushållet. För firmabil gäller intyg från arbetsgivare. Detta krav ställs för att motverka svartuthyrning.

Avgiftsbelagda gästparkeringar finns på flera platser på området, kostnad 5 kr./tim/dygnet runt.

Vår ekonomi är stabil. I årsavgiften ingår bostadsrättstilläggsförsäkring tecknat i Osséen försäkringsmäklare samt värme, vatten och ett antal TV-kanaler via ComHem. Kostnader för drift och underhåll stiger årligen, vilket styrelsen inte kan påverka. Vi har en underhållsplan som uppdateras varje år.

Information till medlemmarna sker främst via föreningens hemsida www.mhus23.se och annonstavlorna i varje trapphus/tvättstuga. På hemsidan finns även olika dokument att ladda ner; föreningens stadgar, årsredovisningar, blanketter. Det går även att hitta medlemserbjudande, felanmälan och mejladress till styrelsen.

Föreningen köper tjänster av: ang. ekonomi – från Riksbyggen och ang. teknisk förvaltning: från Bredablick Förvaltning. Överlåtelsehantering sker genom Riksbyggen Västerås, 0771-860860, för administration vid överlåtelse tas det ut en avgift på 2,5 % av ett basbelopp, vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett basbelopp. Föreningen gör inte automatisk besiktning/syn vid överlåtelser, bara om man önskas. Om köparen vill göra renovering i lägenheten finns det en blankett på vår hemsida som kallas ”Meddelande om arbete i lägenhet” som ska laddas ner, måste fyllas i och lämnas på BoKontoret och ska godkännas av styrelsen.

För bilägare:

Garage eller P-plats följer INTE med automatiskt vid överlåtelse av lägenheten. För anmälan till kö kontakta styrelsen på info@mhus23.se. För att få hyra plats, kräves att man innehar en bil. Bilinnehav ska styrkas med registreringsbevis eller för firmabil intyg från arbetsgivare. Detta krav ställs för att motverka svartuthyrning. En lägenhet har rätt till max två platser.

Krav för medlemskap utöver vad som står i stadgarna:

-Att inte ha betalningsanmärkningar, alt. utmätningsförsök, skuldsanering, restförda skatter. Riksbyggen kollar upp köparen via Upplysningscentralen.

– Taxerad inkomst för köpare ska vara minst 200.000 kr per år/pers.

– Om nuvarande inkomst ej framgår av taxeringen ska köpare inkomma med intyg från arbetsgivare samt lönespecifikation för de senaste 3 månaderna. 

– Jobbar man utomlands krävs alltid arbetsintyg och lönespecifikationer för de tre senaste månaderna.

Rutiner vid överlåtelse

– Vid överlåtelse ska säljaren lämna in sina nyckeltaggar till Bokontoret. Säljarens nyckeltaggar kommer att deaktiveras i samband med köparens tillträdesdatum. Köparen måste alltså hämta egna nyckeltaggar på Bokontoret. Köparen får 2 st nyckelbrickor utan kostnad, önskas fler brickor kostar dessa 100 kr st. Köparen måste uppvisa legitimation vid utkvittering av taggarna.

– Vid överlåtelse ska säljaren lämna förrådet städat och tömt på saker, ev. bil- och cykel boxnycklar ska lämnas in på Bokontoret. Fastighetsskötaren kan visa runt den nya medlemmen ang. bokning av tvättstuga, miljöhuset samt informera om trivselreglerna. Sista årsredovisningen och ProAktiv häftet medföljer lägenheten.

Stambyte är på gång på Axel Danielssons Väg från hösten 2019

Föreningen säljer INTE lägenheter till juridiska personer.

Viktiga händelser i vår förening:

2014
PULS spolade samtliga lägenheter och lokalers avloppsstammar. 8 värmecentraler byttes ut, 4 entrédörrar i höghusen byttes också. Fönsterfabriken i Trelleborg justerade alla fönster i höghusen och fortsatte därefter med låghusen. Vid låghusen inreddes 3 miljörum med matinsamling. Undercentraler i låg- och höghusen tilläggsisolerades. Nytt styrsystem till passagesystemet införskaffades.
2015
JSB gjorde stambyte av varm- och kallvattenstammar i höghusen. Flera träd kapades efter stormar. Flera tvättmaskiner byttes. SaneringsKompaniet tvättade fasaden på alla höghusen. Nya utemiljömöbler köptes in. En möteslokal för 20 personer inreddes.
2016
- Alla låghus fick nya namntavlor
- Ett möte rum har inreds på bottenvåningen av serenadgatan 27
- Ny fläkt har installerats för axel Danielssons väg 55
- Ny växelriktare för nödbelysningen har installerats på serenad. 27 och 29
- Köpt in två nya tak till entrén på serenad. 25
- PEAB hamlade 12 stycken pilträd på axel Danielssons väg
- JSB har avslutat stambytet i höghusen och vi fick ett nytt värmeåtervinningssystem
- Fönsterfabriken har avslutat projektet med renovering och bytte av fönster på hela området
- Serneke har påbörjat relinging arbete på axel Danielssons väg
2017
- Det finns ett ny miljöhus vid Serenadgatan 27
- Fönsterbyte/-renovering är utfört i hela området av Fönsterfabriken från Trelleborg
- Centralerna till taggsystemet har bytts ut av Säkerhetsteknik
- Fyra sopsugsrum har målats om under 2017. Ommålning har även gjorts av metalldörrarna på sidan av alla höghus
- Flera tvättmaskiner och torktumlare på hela området är utbytta under 2017
2018
-Flertal tvättmaskiner samt torktumlare har bytts ut på Axel Danielssons väg
-Serneke slutförde relining av dagvattenledningarna på Axel Danielssons Väg
-Minigräv dränerade långsidan på Garage 2
-Fönsterfabriken i Trelleborg slutförde fönsterbyte/renovering på hela området
-Tagg system på Entrédörrar har installerats på Axel Danielssons Väg
2019
- Nya ledlampor har installerats på G1an och G2an
- Vi har höjt brandsäkerheten
- Gångvägarna inom förenings mark har förbättrats
- Stängt spolplattorna i garage 1 och 2