Skip to content

Ändring TV-kanaler via Tele2

Ändring TV-kanaler via Tele2

Tele2 har aviserat att TV10 kommer att återinföras i grundutbudet från den 15 september och i samband med detta så utgår TV6 tidigast den 31 oktober. Observera att föreningens abonnemang omfattar grundutbudet och inte specifika kanaler. Detta innebär att föreningen inte kan påverka exakt vilka kanaler som ingår i grundutbudet. De medlemmar som vill få extra kanaler utöver grundutbudet måste själva kontakta Tele2 och teckna dessa abonnemang.

Bokontoret

För tillfället släpps bara en person in åt gången, detta för att föreningen följer folkhälsomyndighetens rekommendation. På grund av risken för spridning av Coronaviruset är

Sopnedkast Serenadgatan

Det uppstod en brand i containern som tar hand om soporna ifrån sopnedkast, systemet är tillfälligt avstängt. Containern måste repareras, i dagsläget vet vi inte