Skip to content

Ändring TV-kanaler via Tele2

Ändring TV-kanaler via Tele2

Tele2 har aviserat att TV10 kommer att återinföras i grundutbudet från den 15 september och i samband med detta så utgår TV6 tidigast den 31 oktober. Observera att föreningens abonnemang omfattar grundutbudet och inte specifika kanaler. Detta innebär att föreningen inte kan påverka exakt vilka kanaler som ingår i grundutbudet. De medlemmar som vill få extra kanaler utöver grundutbudet måste själva kontakta Tele2 och teckna dessa abonnemang.

Grillning på uteplats & balkong

Följande regler gäller för grillning på uteplats och balkong: På uteplatser (altan) är grillning tillåtet med elektriskgrill, gasolgrill eller kolgrill utan tändvätska. På balkonger är

Information ifrån föreningen (mars 2024)

Mars 2024 Årsredovisning Den fysiska årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga lägenheter senast under april månad. Det är sista gången som det förtrycka årsredovisningen