Skip to content

Försäkring

Varje lägenhet måste teckna egen hemförsäkring

 

Våra medlemmar i föreningen inkluderas i vår gemensamma försäkring som täcker “bostadsrättstillägg”. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägget i  hemförsäkringen.Bostadsrättstillägg ingår i fasta avin.Observera att detta inte ersätter er hemförsäkring.

Här hittar ni försäkringsbeviset.

 

Källarförråd

För medlemmar som har källarförråd: förvara föremål på pallar för att försäkringen ska gälla vid översvämning. En hemförsäkring ska vara giltig vid skada.