Skip to content

Information ifrån föreningen (mars 2024)

Information ifrån föreningen (mars 2024)

Mars 2024

Årsredovisning

Den fysiska årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga lägenheter senast
under april månad. Det är sista gången som det förtrycka årsredovisningen kommer
att delas ut. Under 2024 kommer vi att successiv övergå till att samtliga dokument
och informationsblad publiceras endast på vår hemsida: Malmöhus 23 Riksbyggen
(mhus23.se). Vi kommer så klar vara behjälpliga i de fall någon önskar få
information i pappersform, vi ska dock gemensamt värna om miljön.

Relining

REPIPE – håller tidsplanen med arbetet med relining.

Omfogning

LGT BYGG AB har fått uppdrag från föreningen att omfoga samtliga gavlar på
ADV. Arbetet kommer att påbörjas den 11 mars med hus ADV 5-9. Beräknad
tidsåtgång per huskropp är cirka en vecka. Information om när arbetet kommer att
påbörjas i ditt hus kommer att finnas i entrén med en god framförhållning.

Utemijö

Det är dags för vårstädning och uppfräschning av vår utemiljö. Vi börjar med att en
arborist kommer till föreningen för att se över våra träd och ta bort grenar som
utgör faran för personer som rör sig i området. Efter avslutat arbete med
omfogningen kommer vi fortsätta med insatser på uppfräschning av utemiljö.

Grovsopor

Två containrar kommer att finns uppställda mellan 9-11 april. Utsättning i vändzonen vid
Serenadgatan 29 samt på låghusområdet vid Axel Danielssons väg 17.
Passa på att vår städa och rensa era förråd.

Sopnedkastet – höghusen

Misskötsel med att slänga grovsopor i sopnedkastet kostar föreningen extra för att
återställa sopnedkastets funktionalitet. Detta i sin tur leder till att varje medlem i
förening är med och bekostar detta.
Vänligen följ anvisningar så vi kan undvika onödiga kostnader.

En skön vår.
Önskar styrelsen på Malmöhus 23

Grillning på uteplats & balkong

Följande regler gäller för grillning på uteplats och balkong: På uteplatser (altan) är grillning tillåtet med elektriskgrill, gasolgrill eller kolgrill utan tändvätska. På balkonger är

Information ifrån föreningen (mars 2024)

Mars 2024 Årsredovisning Den fysiska årsredovisningen kommer att delas ut till samtliga lägenheter senast under april månad. Det är sista gången som det förtrycka årsredovisningen