Skip to content

Information ifrån föreningen

Information ifrån föreningen

September 2023

El-stöd

Vi som bostadsrättsförening har fått beviljat El-stöd från Skatteverket. Stödet kommer i sin helhet tillfalla föreningen då föreningen har avtal om gemensam elektricitet med Luleå Energi sedan 2011. Stödet kommer att användas för att bekosta föreningens framtida underhållskostnader vilket indirekt gynnar samtliga medlemmar.

Relining

Pågående arbete som gäller höghusen med renovering av avfallsrören utförs av entreprenad REPIPE i mark, källare vind och i husen. Tidsplan är uppsatt i varje entré i höghusen.

Parkeringsplatser

Siffrorna på parkerings platserna i området fylls i med ny färg.

OVK

SIMAB utför kanalresning med följd av OVK obligatorisk ventilations kontroll.

Utemiljö

Styrelsen planerar att teckna ett samarbetsavtal med Mark & Miljö start år 2024.

Låghusen ADV

Gavlarna på låghusen planeras att renoveras av LGT-Bygg med start mars 2024

Renovering sker i etapper med 5 låghus per etapp.

Ladd stationer

Information kring uthyrnings villkor för platser med ladd stationer finns att läsa på förenings hemsida.

Sopsortering

Åter igen behövs det påminnas att det är viktigt att slänga matavfallen i de bruna kärl uppställda i soprummen. Genom en korrekt sortering bidrar vi till en bättre arbetsmiljö för de som arbetar med sophämtning och skapar en bättre miljö för alla som lämnar sina sopor. Med att göra rätt ifrån oss kan vi minska problemet med gnagare.

Styrelsen vet om problemet med gnagare, men med anledning av förbud från kommunen att använda gift i fällor. De som används och är godkända är inte lika effektiva.

Med vänlig hälsning  Styrelsen Mhus23

Avgiftsjustering 2024

Föreningen har beslutat att höja avgiften med 3 procent ifrån 2024-01-01 /Styrelsen Rbf Malmöhus 23

Information ifrån föreningen

September 2023 El-stöd Vi som bostadsrättsförening har fått beviljat El-stöd från Skatteverket. Stödet kommer i sin helhet tillfalla föreningen då föreningen har avtal om gemensam

Renovering höghus (Repipe)

Information till samtliga boende i höghusen Serenadgatan nr. 23,25,27 och 29 Underpågående arbete med relining i höghusen uppmanas boende att ej renovera era kök och