Skip to content

Information om porttelefon

Information för boende (uppdaterat 2022-01-17)

För ADV:

TrygghetsTeknik är klara med arbetet. Formuläret till höger används för att uppdatera era nuvarande uppgifter. Alla cykelförråd & soprum har också aktiverats för era nya brickor. Observera att ni kan ha fått ett annat soprum som “ert närmaste” än tidigare. 

För Serenadgatan:

Här finns: manualen för svarsapparaten.

Erbjudande från Trygghetsteknik att uppgradera porttelefonen till bild, med eller utan koppling till din smarttelefon,
Läs om erbjudandet här

Gemensamt för samtliga hus:

  • Samtliga hus har driftstörningar, detta pga ett fel hos tillverkaren. Visst stödarbete sker fortlöpande när anmälningar inkommer.
  • Luckor till samtliga våningsplan är beställda.
  • Nya plåtar till anropsapparaten utanför entrén är beställda.
  • Testa att ringa er själva (ert lägenhetsnummer och därefter klocksymbolen). Skulle ni mot förmodan få “felaktig kod”, kan ni maila: info@trygghetsteknik.se så de får undersöka det. I mailet måste ditt mobilnummer, lägenhetsnummer och adress finnas med samt fel beskrivning. Trygghetsteknik behöver också veta om er svarsapparat har en lysande röd lampa, blinkande röd lampa eller om det inte lyser alls.

Informationsinlämning för ADV