Skip to content

Information om porttelefon

Information för boende (uppdaterat 2021-09-17)

För ADV:

TrygghetsTeknik är klara med arbetet. Formuläret till höger används för att uppdatera era nuvarande uppgifter. Alla cykelförråd & soprum har också aktiverats för era nya brickor. Observera att ni kan ha fått ett annat soprum som “ert närmaste” än tidigare. 

För Serenadgatan:

Här finns: manualen för svarsapparaten.

Erbjudande från Trygghetsteknik att uppgradera porttelefonen till bild, med eller utan koppling till din smarttelefon,
Läs om erbjudandet här

Gemensamt för samtliga hus:

  • Samtliga hus i full drift. Visst stödarbete sker fortlöpande när anmälningar inkommer.
  • Luckor till samtliga våningsplan förväntas inkomma och monteras i september.
  • Nya plåtar till anropsapparaten utanför entrén.
  • Testa att ringa er själva (ert lägenhetsnummer och därefter klocksymbolen). Skulle ni mot förmodan få “felaktig kod”, kan ni maila: info@trygghetsteknik.se så de får undersöka det. I mailet måste ditt mobilnr, lägenhetsnummer och adress finnas med samt felbeskrivning. Trygghetsteknik behöver också veta om er svarsapparat har en lysande röd lampa, blinkande röd lampa eller om det inte lyser alls.

Informationsinlämning för ADV