Skip to content

Anmäl för porttelefon

Information för boende (uppdaterat 2021-06-08)

För ADV:

TrygghetsTeknik är klara med arbetet. Formuläret till höger används för att uppdatera era nuvarande uppgifter. Alla cykelförråd & soprum har också aktiverats för era nya brickor. Observera att ni kan ha fått ett annat soprum som “ert närmaste” än tidigare. 

För Serenadgatan:

TrygghetsTeknik har påbörjat arbetet på Serenadgatan 27, planerad färdigtid är mitten/slutet av vecka 24 om inget oförberett inträffar.

Efter detta hus kommer Serenadgatan 25 påbörjas (beräknas till vecka 25). Färdigställande är preliminärt vecka 27.

Information kommer via anslag vid porten. samt på denna sida.  

Personal kommer behöva tillgång till platsen där er nuvarande porttelefon sitter.

Personalen behöver byta ut telefonenhet samt förlägga ny kabel till den nya svarsapparaten. När din telefon blivit utbytt kommer den INTE att fungera förrän huset är klart och den nya anropsapparaten utanför entrén är monterad.

Smittskydd

TrygghetsTekniks personal kommer använda skyddsmask och Visir. De önskar att ni håller avstånd till dem under arbetet i lägenheten. 

De vill också ha information om någon i lägenheten har sjukdomssymptom kopplade till misstänkt COVID smitta.
I sådana fall tas separat samtal med boende om när de lämpligen kan få tillträde. 

PERSONALEN BEHÖVER INTE LÄNGRE IN ÄN TILL SVARSAPPARAT

Är ni osäkra på personalen be att få ringa till arbetsledare: 010-199 80 50.

Informationsinlämning för ADV