Skip to content

Anmäl för porttelefon

Information för boende

I samband med uppgraderingen av porttelefonsystem för Axel Danielssons väg (ADV) och Serenadgatan behöver TrygghetsTeknik som är vår leverantör information av samtliga boende för att systemet skall fungera. 

För ADV:

Ni finner formulär att fylla i nedan: Denna skall fyllas i med kompletta uppgifter. Personal från TrygghetsTeknik behöver INGET tillträde till din lägenhet. 

För Serenadgatan:

TrygghetsTeknik kommer efter Axel Danielssons väg påbörja arbetet med ett höghus i taget (23, 25, 27, 29). Information kommer via anslag vid porten. 

Personal kommer behöva tillgång till platsen där er nuvarande porttelefon sitter. 

Personalen behöver byta ut telefonenhet samt koppla in den nya. Vissa driftstörningar kommer pågå under några dagar när de gör det. 

Smittskydd

TrygghetsTekniks personal kommer använda skyddsmask och Visir. De önskar att ni håller avstånd till dem under arbetet i lägenheten. 

De vill också ha information om någon i lägenheten har sjukdomssymptom kopplade till misstänkt COVID smitta.
I sådana fall tas separat samtal med boende om när de lämpligen kan få tillträde. 

PERSONALEN BEHÖVER INTE LÄNGRE IN ÄN TILL SVARSAPPARAT

Är ni osäkra på personalen be att få ringa till arbetsledare: 010-199 80 50.

Informationsinlämning för ADV