Skip to content

Sopnedkast Serenadgatan

Sopnedkast Serenadgatan

Det uppstod en brand i containern som tar hand om soporna ifrån sopnedkast, systemet är tillfälligt avstängt.

Containern måste repareras, i dagsläget vet vi inte när reparationen är klar.

Ni kan kasta era sopor i miljöhuset på Serenadgatan.

Använd ej sopnedkast förrän informationslapparna är borta.

2 st containrar finns nu vid rondellen närmast Serenadgatan 29, restavfall kan kastas i dessa tills sopnedkast kan användas igen.

Kasta ej byggnadsmaterial och el avfall i dessa containrar.

Var vänlig att ej ställa era sopor bredvid containern eller kasta upp dem på containerns tak.

Ni måste lyfta i handtaget för att kunna öppna dörrar på containern.

Bokontoret

För tillfället släpps bara en person in åt gången, detta för att föreningen följer folkhälsomyndighetens rekommendation. På grund av risken för spridning av Coronaviruset är

Sopnedkast Serenadgatan

Det uppstod en brand i containern som tar hand om soporna ifrån sopnedkast, systemet är tillfälligt avstängt. Containern måste repareras, i dagsläget vet vi inte