Skip to content

Taggar Axel Danielssons Väg

Taggar Axel Danielssons Väg

I samband med byte av port och passagesystem, så är alla gamla taggar nu raderade ur systemet.

Det är bara dem svarta taggarna som är aktiva ( trygghetsteknik ).

Bokontoret

För tillfället släpps bara en person in åt gången, detta för att föreningen följer folkhälsomyndighetens rekommendation. På grund av risken för spridning av Coronaviruset är

Sopnedkast Serenadgatan

Det uppstod en brand i containern som tar hand om soporna ifrån sopnedkast, systemet är tillfälligt avstängt. Containern måste repareras, i dagsläget vet vi inte