Skip to content

Trivselregler

För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, och deras gäster.

Det är lyhört i våra hus, tänk på det när du spelar musik och tittar på tv eller spelar dataspel. Hörlurar kan vara ett bra alternativ om du gillar hög volym.

Generellt gäller extra hänsyn till grannarna efter kl. 22.

Ur brandsäkerhetssynpunkt får inget brännbart förvaras i trapphusen, som cyklar, barnvagnar,leksaker och annat som förhindrar städning och framkomlighet.

Hundar och katter skall hållas kopplade inom området hela året.

Bullrande arbete som borrning och spikning får inte ske efter kl.20.00 på vardagar, efter kl.14 på lördagar och inte alls på söndagar och helgdagar /röda dagar i almanackan/

Om du planerar en fest tillhör det gott skick att informera dina grannar. Bostadsrätthavare som vid upprepade tillfällen stör sina grannar, kommer att få en skriftlig varning från styrelsen.

Om störningen fortsätter kommer föreningen att säga upp nyttjanderätten till lägenheten med omedelbar verkan. När dina grannar stör, ring Sec.Asssistence jour,
tel: 040-689 24 80 som rycker ut och kontaktar den störande.

Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor och dessa skall vara väl paketerade.
Grovsopor, flaskor, glasburkar,kartonger och tidningar får inte läggas i sopnedkastet pga stopprisk.

Dem kastas på återvinningsstationen alt. Miljöhuset på Axel D. väg eller Serenadgatan 29

Rökning är förbjuden i alla gemensamma lokaler som våningsplan, trapphus,tvättstugor och garage.